Miljö & Kvalitet

VÅRT MILJÖARBETE

MILJÖ & KVALITET

ETT EKOLOGISKT TÄNKANDE

KVALITET

För att bjuda in en städfirma i sitt hem eller till sin verksamhet krävs att man känner förtroende. För att få och behålla våra kunders förtroende arbetar vi aktivt för att utveckla och förbättra kvaliteten på våra tjänster och stärka våra medarbetare. Vi anser att medarbetare som är kompetenta, trivs och är motiverade är grunden för allt framgångsrikt kvalitetsarbete.


Vi är lyhörda för våra kunders önskemål

Men också tydliga med vad våra tjänster omfattar. Allt för att våra utförda tjänster ska stämma överens med kundernas förväntningar.


Ett ständigt utvecklande
Vi arbetar med ständiga förbättringar av våra tjänster och metoder. Alla eventuella avvikelser/reklamationer dokumenteras, analyseras och leder till åtgärder och förändringar. Vi ser varje avvikelse som en möjlighet till förbättring för våra kunder och för våra medarbetare. Vi följer utvecklingen inom branschen och har nära samarbete med våra samarbetspartners och leverantörer för att ge kunderna högsta kvalitet.

Vi vill att vår planet ska må bra. Att värna om miljön är därför oerhört viktigt för oss. Vår ledstjärna är miljöledningssystemet ISO 14001 och vi använder bland annat Svanenmärkta produkter, mikrofibermoppar och material som är tvätt- och återanvändningsbara. Såväl redskap som maskiner ska vara ergonomiskt utformade och gjorda av återanvändbart material. Kemiska produkter ska ha högsta möjliga miljöklassning. Målet är att på sikt utföra städning helt utan kemiska medel.


Vårt mål är att utveckla fler möjligheter till att bli mer miljövänliga. Dessutom står vi gärna som förebild för andra företag när det gäller miljömedvetenhet. För att vårda Moder Jords hälsa krävs att vi alla drar vårt strå till stacken.


Kundmål

Vår strävan är att vara en solid samarbetspartner. Därför har vi som mål att leva upp till orden tilltro, tillförlitlighet och tillgänglighet.

MILJÖPÅVERKAN

Norrskensgruppen bedriver en verksamhet som ger så lite miljöpåverkan som möjligt utifrån de tekniska och ekonomiska förutsättningar som finns.


Vi har gjort flera insatser för att minska vår miljöpåverkan

När det är möjligt väljer vi alltid att åka med kollektiva transportmedel till våra kunder. Vi väljer rengöringsmedel som är skonsamma för miljön och är noga med att dosera rätt.  Vi återanvänder material och källsorterar.


Tydligt miljöfokus

Vi är tydliga med vårt miljöfokus och informerar om vår verksamhet, vår policy och våra tjänsters miljöpåverkan på ett öppet och objektivt sätt i dialog med kunder, leverantörer och samarbetsparter.


Minimering av miljöpåverkan

Vi arbetar kontinuerligt för att minimera miljöpåverkan genom att ta del av nya rön och riktlinjer och vara lyhörda för våra kunders önskemål när det gäller miljö och hållbarhet. Alla våra medarbetare är involverade i företagets miljöarbete och genomgår fortlöpande utbildning på området. Vi ställer också krav på att våra samarbetspartners prioriterar miljö och hållbarhet.

NORRSKENSGRUPP

Norrskensgrupp är ett städföretag baserat i Knivsta. Vi har lång erfaranhet från branschen och erbjuder städning av både privata och offentliga rum.


Vår personal är utbildad, serviceinriktad och säkerhetskontrollerad så du som kund säkert vet att vi alltid utför våra uppdrag med kvalitet.
Utöver oslagbara priser, kvalitet och trygghet kännetecknas vårt arbete av ett genuint miljöengagemang in i minsta detalj.

KONTAKT

Postadress:

Norrskensgrupp Knivsta AB

Box 147

741 23  Knivsta


Tfn:

0706-52 77 41


E-post:

info@norrskensgrupp.se

SNART FINNS VI ÄVEN I NORGE


Berätta gärna om oss i sociala medier

Copyright © All Rights Reserved

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accept