Värderingar & Arbetsmiljö

VÄRDERINGAR & ARBETSMILJÖ

DELAKTIGHET OCH ANSVAR

VÅRA VÄRDERINGAR

KOLLEKTIVAVTAL

Alla våra fältmedarbetare är anslutna till kollektivavtal. 
Medarbetarna som arbetar mot företags- och fastighetskunder omfattas av avtal slutet mellan Almega Tjänsteförbunden Serviceentreprenad och Fastighets. Medarbetare som arbetar mot privatkunderna omfattas av kollektivavtal slutet mellan Almega Tjänsteförbunden Hemserviceföretagen och Kommunal. 


Kollektivavtalen kompletterar lagar och förordningar samt interna policys och riktlinjer och säkerställer att all fältpersonal har avtalsmässiga löner, försäkringar, semesterersättning och pension. 


Skyddsombud och skyddskommittémöten
På företaget finns två Skyddsombud och skyddskommittémöten genomförs minst fyra gånger per år.


Hela koncernen är certifierade enligt OHSAS 18001:2007 vilket säkerställer arbete för en god arbetsmiljö.

SÄKERHETSARBETE

Styrka, Glädje och Kompetens.

Allt vårt arbete, från mötet med våra kunder till utvecklingen av företaget, bygger på våra värderingar: Styrka, Glädje och Kompetens.


Våra värderingar ger oss motivation och riktning i vår arbetsvardag. Vi kan känna oss delaktiga, se på våra roller med nya ögon, våga tänka nytt och ta ansvar.


Ren känsla
Vi har också ett ledord: Ren känsla. Om våra värderingar handlar om vårt engagemang så handlar ledorden om resultatet av detta engagemang. Vi vet alla hur det ska kännas när vi har gjort vårt jobb och en ren känsla är vårt mål.


Vi är övertygade om att vårt sätt att arbeta kan ge oss ännu fler nöjda kunder och stolta medarbetare.

ARBETSMILJÖ

Våra medarbetare

Vi vill att våra medarbetare känner sig delaktiga, engagerade och motiverade samt ha tillgång till den information och kompetens som de behöver. Vi avsätter de resurser som behövs för att varje medarbetare ska kunna lösa sina arbetsuppgifter på bästa sätt, bland annat erbjuds alla löpande utbildning och kompetensutveckling. Givetvis är alla våra medarbetare anställda med schysta villkor, rätt försäkringar och med avtalsenliga löner.


Arbetsmiljön
En sund och säker arbetsmiljö är grundläggande för allt arbete som bedrivs på Norrskensgruppen.


Utbildning, Kompetens och utveckling
När våra medarbetare börjar i företaget får de en internutbildning för att säkerställa att tjänsterna utförs i enlighet med våra riktlinjer. Utbildningen består av både teori och praktik. Vi har regelbundna uppföljningar av utbildningen för att hålla kompetensen aktuell och fylla på med nya rön och metoder. 


För att kunna bidra till utvecklingen av en god arbetsmiljö får alla medarbetare löpande utbildning inom arbetsmiljöområdet. Vi arbetar kontinuerligt och systematiskt, både i teori och praktik, för att förebygga ohälsa och olyckor. Eventuella olyckor eller incidenter tas på största allvar och hanteras enligt åtgärdsplanen som sedan följs upp för att undvika liknande händelser i framtiden.


Alla ska känna sig delaktiga
Vår personal är vår stolthet och vår starkaste resurs. Vi vill att alla våra anställda ska trivas på arbetet och känna att de är viktiga. Våra medarbetare blir regelbundet informerade om företagets mål och visioner och hur han/hon bidrar för att uppnå dessa. Alla uppmuntras att lämna förbättringsförslag i stort och smått. Arbetsuppgifterna ska vara tydliga och arbetet utvecklande för individen. Ansvar och befogenhet ska stämma överens.
Eget ansvar
Alla medarbetare på Norrskensgruppen uppmuntras att ta eget aktivt ansvar för sin hälsa genom att följa säkerhetsföreskrifter och använda skyddsutrustning.
Lagar och förordningar
Att Norrskensgruppen följer lagar och förordningar inom arbetsmiljöområdet är en självklarhet. Ingen form av ofredande eller diskriminering accepteras.

Tystnadsplikt och sekretess

Alla medarbetare på Norrskensgruppen har undertecknat ett tystnads- och sekretess avtal i samband med anställning vilket innebär att de inte får lämna ut någon information om våra kunder.

 

ID-kort/Arbetskläder

Alla våra städare har ett ID-kort för att de ska kunna legitimera sig för dig som kund. De bär även arbetskläder med vår logotyp. För oss är det viktigt att du som kund ska känna dig trygg och därför har alla medarbetare fått lämna ett utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister innan anställning påbörjas.


Brandskydd

Alla medarbetare får regelbunden information om vad som gäller vid brand. Våra medarbetare befinner sig i olika miljöer hela tiden och då är det viktigt att man kan rutinerna.

NORRSKENSGRUPP

Norrskensgrupp är ett städföretag baserat i Knivsta. Vi har lång erfaranhet från branschen och erbjuder städning av både privata och offentliga rum.


Vår personal är utbildad, serviceinriktad och säkerhetskontrollerad så du som kund säkert vet att vi alltid utför våra uppdrag med kvalitet.
Utöver oslagbara priser, kvalitet och trygghet kännetecknas vårt arbete av ett genuint miljöengagemang in i minsta detalj.

KONTAKT

Postadress:

Norrskensgrupp Knivsta AB

Box 147

741 23  Knivsta


Tfn:

0706-52 77 41


E-post:

info@norrskensgrupp.se

SNART FINNS VI ÄVEN I NORGE


Berätta gärna om oss i sociala medier

Copyright © All Rights Reserved

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accept