Miljö & Kvalitet

Vi vill att vår planet ska må bra. Att värna om miljön är oerhört viktigt för oss, därför städar vi med svanenmärkta produkter.

KVALITET

För att bjuda in en städfirma i sitt hem eller till sin verksamhet krävs att man känner förtroende. För att få och behålla våra kunders förtroende arbetar vi aktivt för att utveckla och förbättra kvaliteten på våra tjänster.


Vi är lyhörda för våra kunders önskemål

Men också tydliga med vad våra tjänster omfattar. Allt för att våra utförda tjänster ska stämma överens med kundernas förväntningar.Ett ständig utveckling
Vi arbetar med ständiga förbättringar av våra tjänster och metoder. Alla eventuella avvikelser/reklamationer dokumenteras, analyseras och leder till åtgärder och förändringar. Vi följer utvecklingen inom branschen och har nära samarbete med våra samarbetspartners och leverantörer för att ge kunderna högsta kvalitet.

VÅRT MILJÖARBETE

Vi vill att vår planet ska må bra. Att värna om miljön är därför oerhört viktigt för oss. Vår ledstjärna är miljöledningssystemet ISO 14001 och vi använder bland annat Svanenmärkta produkter, mikrofibermoppar och material som är tvätt- och återanvändningsbara. Såväl redskap som maskiner ska vara ergonomiskt utformade och gjorda av återanvändbart material. Kemiska produkter ska ha högsta möjliga miljöklassning. Målet är att på sikt utföra städning helt utan kemiska medel.

MILJÖPÅVERKAN

Norrskensgruppen bedriver en verksamhet som ger så lite miljöpåverkan som möjligt utifrån de tekniska och ekonomiska förutsättningar som finns.


Vi har gjort flera insatser för att minska vår miljöpåverkan

När det är möjligt väljer vi alltid att åka med kollektiva transportmedel till våra kunder. Vi väljer rengöringsmedel som är skonsamma för miljön och är noga med att dosera rätt.  Vi återanvänder material och källsorterar.


Minimering av miljöpåverkan

Vi arbetar kontinuerligt för att minimera miljöpåverkan genom att ta del av nya rön och riktlinjer och vara lyhörda för våra kunders önskemål när det gäller miljö och hållbarhet. Vi ställer också krav på att våra samarbetspartners prioriterar miljö och hållbarhet.


VÅRT ANSVAR MOT DIG SOM KUND


Det är alltid du som kund som är utgångspunkten i vårat arbete. Du ska känna dig trygg med att släppa in oss i ditt hem eller på din arbetsplats och lita på att vi respekterar dina önskemål och din integritet. Vi skriver sekrestessavtal med våra medarbetare och gör utdrag ur belastningsregister.

 

Skulle det trots allt hända något har vi ansvarsförsäkring. Vi vill givetvis att du ska vara nöjd med våra tjänster, därför har vi nöjd kund-garanti. Om du upptäcker brister i vårt arbete är det viktigt att du talar omdet för oss så att vi kan åtgärda det så fort som möjligt.