Värderingar & Arbetsmiljö

Hos oss kan du känna du dig trygg med vårt arbete kring säkerhet, arbetsmiljö och shyssta villkor. 

VÅRA VÄRDERINGAR

Alla våra fältmedarbetare är anslutna till kollektivavtal. 
Medarbetarna som arbetar mot företags- och fastighetskunder omfattas av avtal slutet mellan Almega Tjänsteförbunden Serviceentreprenad och Fastighets. Medarbetare som arbetar mot privatkunderna omfattas av kollektivavtal slutet mellan Almega Tjänsteförbunden Hemserviceföretagen och Kommunal. Arbetsmiljön
En sund och säker arbetsmiljö är grundläggande för allt arbete som bedrivs på Norrskensgruppen.


Utbildning, Kompetens och utveckling
När våra medarbetare börjar i företaget får de en internutbildning för att säkerställa att tjänsterna utförs i enlighet med våra riktlinjer. Utbildningen består av både teori och praktik. Vi har regelbundna uppföljningar av utbildningen för att hålla kompetensen aktuell och fylla på med nya rön och metoder. KOLLEKTIVAVTAL

ARBETSMILJÖ

Tystnadsplikt och sekretess

Alla medarbetare på Norrskensgruppen har undertecknat ett tystnads- och sekretess avtal i samband med anställning.

 

ID-kort/Arbetskläder

Alla våra medarbetare har ett ID-kort för att de ska kunna legitimera sig för dig som kund. De bär även arbetskläder med vår logotyp. För oss är det viktigt att du som kund ska känna dig trygg och därför har alla medarbetare fått lämna ett utdrag ur belastningsregister innan anställning påbörjas.


SÄKERHETSARBETE

Styrka, Glädje och Kompetens.

Allt vårt arbete, från mötet med våra kunder till utvecklingen av företaget, bygger på våra värderingar: Styrka, Glädje och Kompetens.Våra värderingar ger oss motivation och riktning i vår arbetsvardag. Vi kan känna oss delaktiga, se på våra roller med nya ögon, våga tänka nytt och ta ansvar.

Ren känsla
Vi har också ett ledord: Ren känsla. Om våra värderingar handlar om vårt engagemang så handlar ledorden om resultatet av detta engagemang. Alla ska känna sig delaktiga
Vår personal är vår stolthet och vår starkaste resurs. Vi vill att alla våra anställda ska trivas på arbetet och känna att de är viktiga.